Hyvejohtajuus
Johtajuus ei ole vain ihmisten välisten suhteiden hallintaa. Johtajuus on henkilökohtaista kasvua, jota saavutetaan hyveillä.

Paluu ihmiseen
Hyveet saavutetaan harjoittelulla. Harjoittelusta tulee tapa. Tavasta tulee taipumus. Taipumuksesta tulee asenne. Asenteesta tulee elämäntapa.

Hyvejohtajuuden ydinajatus

Johtajuus ei ole pelkää johtamista. Perinteisesti johtajuutta on pidetty keinona vallan harjoittamiselle. Johtajuus ei kuitenkaan ole vain ihmisten välisten suhteiden hallintaa. Johtajuus on erityisesti henkilön suhde itseensä. Johtajuus on henkilökohtaista kasvua, jota saavutetaan hyveillä.

Ihmisen temperamenttia on vaikea muuttaa. Tosin luonnetta voidaan jalostaa. Siinä hyveet ovat avainasemassa. Hyveet ovat mielen, tahdon ja sydämen ominaisuuksia, joista luonteen vahvuus ja persoonan tasapainoisuus saavat lähteensä. Hyveiden kautta ihminen voi voittaa temperamenttinsa heikkoudet ja myös jalostaa entisestään temperamenttinsa vahvuuksia.

Lue lisää blogissa

Hyvejohtajuuden voima

Johtajuus on erinomaisuutta. Erinomaisuus rakentuu tekniseen ja inhimilliseen tekijään. Hyvejohtajuus auttaa pyrkimään erinomaisuuteen inhimillisen tekijän kautta, unohtamatta teknistä. Tätä prosessia tuetaan hyveiden – hyvien tapojen – jatkuvalla harjoittamisella:

Hyveet saavutetaan harjoittelulla - harjoittelusta tulee tapa - tavasta tulee taipumus - taipumuksesta tulee asenne - asenteesta tulee elämäntapa.

Johtajuus on luonnetta.

Koulutusten hyöty

Hyvejohtajuus luo perustan pysyvälle arvovallalle. Erinomaisuuden tavoin arvovalta perustuu tekniseen osaamiseen ja karismaattiseen persoonallisuuteen. Se rakentuu hyveistä ja ihmisyyden ymmärtämisestä.

Hyvejohtajuus tuo oikean näkökulman työn merkityksellisyyteen ja motivaatioon. Ne syntyvät halusta saavuttaa korkeita tavoitteita, tuottaa tulosta ja palosta palvella.

Hyvejohtajuuden hyöty

  • Terve itsetunto
  • Luova stressinhallinta
  • Tehokkaampi keskittymiskyky
  • Ihmissuhdetaidot
  • Työn merkityksellisyyden löytäminen
  • Korkea työmotivaatio
  • Tunteiden hallinta
  • Ongelmakeskeinen (vs. itsekeskeinen) lähestymistapa
  • Vahva työmoraali

Lue lisää koulutuksista